Anti aging - Cijene / Troškovi

Pronaći liječnike po gradu:
Cjenik kirurga i poliklinika koji obavljaju zahvat Anti aging na jednoj stranici.

Od 1355 kirurga i 1355 poiliklinika koje obavljaju zahvate, prikazane su cijene zahvata Anti aging 2 kirurga i 0poliklinika.

Tabelica jasno prikazuje kirurge i poliklinike sa najnižim i najvišim cijenama za zahvat Anti aging. Za više informacija kliknite na određenog kirurga (polikliniku).

Svi Anti aging troškovi su izraženi u . Valutu možete promijeniti na desnoj strani ove stranice.

Kirurg / Klinika

Price from

Price to

  Violeta Skorobać Asanin MD, PhD

Beograd

Cijene od 120 € obično za 1.200 € Obrazac za kontakt
  Dr.med. Anđela Prolić

Split

Cijene od 27 €   Obrazac za kontakt

Važno

  • Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
  • Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.
Država Prosječno
    Hrvatska
27 €
    Serbia
660 €
Stručnjaci u vašoj okolini   
Zahvate, za koje se spremaju ostali