Rekonstrukcija dojke - Cijene / Troškovi

Cjenik kirurga i poliklinika koji obavljaju zahvat Rekonstrukcija dojke na jednoj stranici.

Od 2320 kirurga i 2320 poiliklinika koje obavljaju zahvate, prikazane su cijene zahvata Rekonstrukcija dojke 9 kirurga i 1poliklinika.

Tabelica jasno prikazuje kirurge i poliklinike sa najnižim i najvišim cijenama za zahvat Rekonstrukcija dojke. Za više informacija kliknite na određenog kirurga (polikliniku).

Svi Rekonstrukcija dojke troškovi su izraženi u . Valutu možete promijeniti na desnoj strani ove stranice.

na bazi pacijentskih ocjena

1.500 € | 3 ocjena

Kirurg / Klinika

Price from

Price to

  Violeta Skorobać Asanin MD, PhD

Beograd

Cijene od 2.000 € obično za 6.500 € Obrazac za kontakt
  Poliklinika Sinteza

Zagreb

Cijene od 2.000 € obično za 5.000 € Obrazac za kontakt
  Prof. dr. med. Mislav Gjurić

Zagreb

Cijene od 2.000 € obično za 5.000 € Obrazac za kontakt
  Prim. dr. sc. Davor Džepina

Zagreb

Cijene od 2.688 € obično za 4.033 € Obrazac za kontakt
  Prof. dr. sc. Davor Mijatović

Zagreb

Cijene od 3.186 € obično za 9.955 € Obrazac za kontakt
  Dr. Nino Vidas

Rijeka

Cijene od 15.000 € obično za 20.000 € Obrazac za kontakt
  Dr Dr sci.med. Goran Azanjac Azanjac MD PhD

Kragujevac

Cijene od 2.500 € obično za 3.500 € Obrazac za kontakt
  Anto Dujmovic

Zagreb

Cijene od 3.764 € obično za 9.409 € Obrazac za kontakt
  Dr. Radmilo Roncevic

Beograd

Cijene od 2.000 € obično za 3.000 € Obrazac za kontakt
  Prof.dr.sc. Rado Žic dr.med.

Zagreb

Cijene od 2.800 € obično za 4.300 €

Važno

  • Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
  • Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.
Država Prosječno
    Hrvatska
6.367 €
    Serbia
3.250 €
Stručnjaci u vašoj okolini   
Zahvate, za koje se spremaju ostali