Kirurzi & poliklinike/ ordinacije - Karlovac

Dr. Suad Crnica
Plastična kirurgija – Karlovac
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Showing results for near Karlovac:
Dr. Maletić Ana
Plastična kirurgija –  130 km  Daruvar, Zagreb
2 godina rada
Rok odgovora: 100%, < 1 dana
5.0
34 ocjena
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Duško Maletić Dr.med.
Plastična kirurgija –  130 km  Daruvar, Zagreb
Rok odgovora: 98%, < 1 dana
4.9
31 ocjena
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Prof. dr. med. Mislav Gjurić
Plastična kirurgija –  49 km  Zagreb
36 godina rada
Rok odgovora: 100%, < 1 dana
5.0
8 ocjena
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Poliklinika Sinteza
 49 km  Zagreb
Rok odgovora: 100%, < 1 dana
5.0
28 ocjena
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Poliklinika za estetsku kirurgiju Dr. Tončić
 51 km  Zagreb
4.9
90 ocjena
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Dr. Dinko Tončić
 51 km  Zagreb
Rok odgovora: 67%, < 1 dana
4.9
30 ocjena
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Dr. Rajko Tončić
Plastična kirurgija –  51 km  Zagreb
9 godina rada
4.9
15 ocjena
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Assoc. prof. Domagoj Eljuga MD, Ph.D
Fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery –  51 km  Zagreb
9 godina rada
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Implant Centre Martinko
 46 km  Zagreb
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Dr. Nabeel Zoimat
Plastična kirurgija –  46 km  Zagreb
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Poliklinika Ribnjak
 49 km  Zagreb
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Dr. Ivan Milas
Plastična kirurgija –  47 km  Zagreb
5.0
2 ocjena
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Dr. Zvonimir Zore
Plastična kirurgija –  47 km  Zagreb
5.0
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Dr. Andrej Roth
Plastična kirurgija –  47 km  Zagreb
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Doc.dr.sc. Mladen Stanec
Plastična kirurgija –  47 km  Zagreb
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
MUDr. Sanda Stanec Ass. Prof., MD, PhD
Plastična kirurgija –  53 km  Zagreb
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Dr. Tugomir Gveric
Plastična kirurgija –  47 km  Zagreb
5.0
3 ocjena
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Dr. Zvonimir Puljiz
Plastična kirurgija –  47 km  Zagreb
5.0
2 ocjena
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Doc. Dr. sci. Ivo Džepina
Fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery –  47 km  Zagreb
Rok odgovora: 100%, < 1 dana
4.8
4 ocjena
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Dr.med. Siniša Glumičić
 47 km  Zagreb
21 godina rada
4.2
23 ocjena
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Glumičić & Džepina Medical Group
 47 km  Zagreb
4.2
34 ocjena
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Dr. Ivo Prpic
Plastična kirurgija –  48 km  Zagreb
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Dr. Jaroslav Malacek
Plastična kirurgija –  48 km  Zagreb
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Dr. Tomislav Vlahovic
Plastična kirurgija –  49 km  Zagreb
5.0
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Dr. Mario Malovic
Plastična kirurgija –  49 km  Zagreb
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Dr. Domagoj Rabic
Plastična kirurgija –  49 km  Zagreb
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
mr.sc. Rozita Gulić
 49 km  Zagreb
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Assist.prof. Dubravko Huljev MD PhD
Plastična kirurgija –  49 km  Zagreb
4.5
6 ocjena
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil
Prof. dr. sc. Davor Mijatović
Plastična kirurgija –  49 km  Zagreb
21 godina rada
Rok odgovora: 95%, < 1 dana
5.0
Pogledajte puni profil
Pogledajte puni profil