Stručnjaci u vašoj okolini

Prikaži detalje

Stručnjaci u vašoj okolini

Prikaži detalje
 • 193 odgovora
 • 4 Lajkova

Dr. Radmilo Roncevic

Plastična kirurgija Beograd
 • 100% < 1 dana 4
 • odgovorenih
  upita
  tipični
  odgovori
  preporuke
  od kolega

Obrazac za kontakt

Preporučite nas

Podijelite svoje iskustvo

Imate li osobnog iskustva sa Dr. Radmilo Roncevic? Pomozite našim korisnicima i pišite o tome.


Preporuka kolega

Naš profil - Dr. Radmilo Roncevic - Plastična kirurgija Beograd

Motto:

Samo znanje i pošten odnos prema pacijentu daju dobre rezultate.

Članstvo

International Society of Aesthetic Plastic Surgery Srpsko udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju SRBPRAS International Confederation for Plastic Reconstructive Aesthetic Surgery

Druga članstva:

 • Serbian Association of Ophthalmologists
 • BAPRAS - Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery BAPRAS
 • COLSS - Društvo oftalmologa kontaktologa Srbije
 • EACMFS - European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery
 • SOHIS - Sekcije za oralnu hirurgiju i oralnu implantologiju

Uvod

Dr Radmilo Roncevic is a distinguished Serbian plastic and craniofacial surgeon with great international experience. He is a distinguished visiting professor at many US, European and world Universities. He is an author of more than 100 scientific papers published in leading peer-reviewed plastic surgery journals and a lecturer at innumerable world plastic and craniofacial surgery congresses.
Dr Roncevic is a pioneer of surgical treatment of thyroid ophtalmopathy (protruding eyes) in the world. He has received numerous acknowledgements from American Society of Plastic Surgeons for his work, including chapters in two books printed in US (Thyroid ophtalmopathy - surgical treatment, Surgery of the orbit). Dr Roncevic is a member of International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS), International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) and European Association for Craniomaxillofacial Surgery (EACMFS).
Here on this website, are summed up some of the results from the operations he performed. Dr Roncevic's skillful hand has operated even on patients who were beyond hope for any help. Nowadays they thank him for the help and hope he provided. Take a look at some of the operations Dr Roncevic performed and please feel free to contact him if you need any assistance.

Specijalizacija i preferirano područje rada

Dr Radmilo Rončević radi uspesno kompletnu plasticnu i estetsku hirurgiju kao i maksilofacijalnu hirurgiju.
Dr Rončević uspesno obavlja i kompletnu hirurgiju očne duplje (povrede, tumore i izbuljene, izbačene oči u bolesnika sa 
oboljenjem štitne žlede). Dr Rončević je jedan od retkih hirurga u svetu koji rade kompletnu hirurgiju očne duplje.

Profesionalna filozofija

Pacijent je u sigurnim rukama samo ako je lekar dobar, posten, odgovoran čovek i čovek koji zna svoju struku.

Naša ordinacija/klinika

Bolnica u kojoj radim je standardno opremljena bolnica sa ljubaznim i stručnim lekarima i medicinskim sestrama.
Bolnica se nalazi na lepom mestu na ivici poznate šume u Beogradu.

Obrazovanje i praksa

Dr Rončević je završio Medicinskki i Stomatoločki fakultet   u Beogradu. Specijalizaciju plastične hirurgije završio je u Zagrebu. Specijalizaciju
maksilofacijalne hirurgije zavrsio je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.- Subspecijalizaciju iz kraniofacijalne hirurgije i hirurgije očne duplje
završio je u Americi u više ponatih bolnica ( Mayo Clinic, University Medical Center New York ).

Konzultacije

Treba pazljivo uzeti pacijentu anamnezu, pogledati svu dotadašnju medicinsku dokumentaciju, pokazati pacijentu slične slučajeve 
na kompjuteru i obajsniti pacijentu realne, moguće rezultate kao i moguće probleme i komplikacije. Naravno treba imati strpljenje i 
saslusati sva pitanja i dilema pacijenta.

Zanimljivosti

Dr Rončević ima zavidno medjunarodno iskustvo i priznanja. Održao je oko 50 predavanja po pozivu u najvećim svetskim centrima. Podneo je preko 100 referata na velikim internacionalnim kongresima. Objavio je oko 40 radova u velikim svetskim časopisima. Autor je jedne knjige objavljene u New Yorku i koautor 2 knjge objavljene u Amedici. Njegovi radovi su citirani oko 200 puta u poznatim svetskim časopisima. Pored praktične hirurgije intenzivno se bavio i naučnim istraživanjima. Bio je rukovodilac 5 naučnih projekata

Profesor Dr Radmilo Rončević, naučni savetnik, doktor medicine, doktor stomatologije, doktor medicinskih nauka

Dr Radmilo Rončević, naučni savetnilk (najveće akademsko i naučno zvanje u bivšoj Jugoslaviji i sada u Srbiji) završio je Medicinski i Stmatološki fakultet u Beogradu sa odličnim uspehom. Kao lekar završio je specijalizaciju iz Plastične, rekonstruktivne i estetske hirugije u Zagrebu Maksilofacijalne hirugije u Beogradu a subspecijalizaciju iz Kraniofacijalne hirurgije i hirurgije očne duplje u New Yorku i Mayo Clinic, Kao lekar-stomatolog završio je specijalizaciju iz Oralne hirurgije. Doktorat medicinskih nauka stekao je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Publikovao je 100 stručnih i naučnih radova. Od tih radova, 34 su publikovani u vodećim američkim i evropsim časopisima. Prikazao je i 115 radova na velikim svetskim i ineternacionalnim kongresima koji su štampani kao abstrakti. Autor je jednog poglavlja u udžbeniku za domaće studente kao i po jednog poglavlja u dve knjige izdate u Americi za edukaciju američkih lekara. Kao jedini autor, publikovao je jedinstvenu knjigu u medicinskoj literaturi – Hirurgija očne duplje.Do sada je po pozivu održao 49 predavanja u velikim svetskim centrima – 5 u Mayo Clinic, 2 u Univerziteskom centru u New Yorku, 5 U univerzitetskom centru u Kairu, 4 u Univerzitetskom centru u Sofiji, 3 u Univerzitetskoj bolnici u Londonu, 1 u Glazgovu, 1 u Tokiju, 2 u Rimu, 2 u San Francisku, 2 u Majamiju, 8 u Sankt Petesburgu, 3 u Moskvi, 2 u Ufa univerzitetu, 7 predavanja, kao viziting profesor, na Pen State Univerzitetu u Pensilvaniji i 2 predavanja, kao viziting profesor, u Hanoveru. Citiran je oko 200 puta u vodećim svetskim časopisima i knjigama. Nepoznato je koliko je puta citiran u razlišitim domaćim i različitim stranim časopisima.U toku 2002. godine u Baltimoru, najpoznatijem američkom centru za povrede lica (Profesor Dr P. Manson), održan je seminar o hirurgiji lica i očne duplje. Deo seminara je posvećen upoznavanju sa radom profesora Rončevića u domenu hirurgije lica i očne duplje. U toku 2002. godine Američko asocijacija za estetsku hirugiju organizovala je u Las Vegasu simpozijum pod naslovom: ,,Internacionalni progres u estetskoj hirurgiji”. Profesor Rončević je bio jedan od retkih gostiju, esperta izvan Amerike, koji je pozvan na ovaj simpozijum. Posle simpozijuma professor Rončević je dobio pismeno priznanje i zahvalnicu sa komentarom da je njegovo učešće u edukativnom programu simpozijuma visoko ocenjeno od svih učesnika simpozijuma.

Dr Rončević je do sada bio rukovodilac 5 naučnih projekta i priznat je kao doktor sa veoma širokim opštim i medicinskim obrazovanjem. Više puta je bio i mentor pri izradi magisterijuma i doktorata nauka. Radi kompletnu plastičnu, estetsku i maksilofacijanu hirurgiju kao i hirurgiju očne duplje.

Dr Rončević je radio kao stariji doktor i profesor u vodećim bolnicama bivše Jugoslavije (Vojnomedicinska akademija Beograd, Vojna bolnica Zagreb, Klinički centar Srbije, Beograd i Klinički centar Novi Sad). Sada radi u privatnoj bolnici sve operacije iz domena pomenutih specijalizacija. Profesor Rončević je član više domaćih i intertnacionalnih lekarskih udruženja.

EDUKACIJA

Medicinski fakultet, BeogradStomatološki fakultet, BeogradDoktorat medicinskih nauka, Vojno-medicinska akademija, Beograd

 

ISKUSTVO

Specijalizacija Plastične i rekonstruktivne hirurgije, ZagrebSpecijalizacija Maksilofacijalne hirugije, Vojno-medicinska akademija, BeogradSpecijalizacija Oralne hirurgije, ZagrebSubspecijalizacija kraniofacijalne hirurgije i hirurgije očne duplje,New York i Mayo ClinicDocent, Medicinski fakultet u Novom SaduNaučni savetnik, najveće naučno zvanje, Univerzitet u BeograduVisiting profesor, Hershey Medical Center, Penn State Universty, USAVisiting profesor, Hanover UniversityVisiting profesor, Univerzitet u Nišu

PREDAVANJA

Preko 100 predavanja u bivšoj Jugoslaviji i širom sveta kao što su:

1987, 5 predavanja - Mayo Clinic, USA1982, 2 predavanja - Institut za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, New York1990, 1 predavanje - Canniesburn bolnica, Glazgov, Velika Britanija1993, 4 predavanja - Institut za medicinu, Sofija1995, 1 predavanje - Tokio1996, 2 predavanja - Rim1997, 5 predavanja – Kairo Univerzitet1997, 3 predavanja - University College bolnica, London2000, 4 predavanja - Hershey medicinski centar, Penn State Universitet, USA2002, 2 predavanja - Hershey medicinski centar, Penn State Univerzitet, USA2003, 2 predavanja - San Francisko Univerzitet, USA2004, 2 predavanja - Miami Univerzitet, USA2005, 5 predavanja - Sankt Petersburg2008, 2 predavanja – Hanover, Nemačka2009, 3 predavanja - Moskva2010, 3 predavanja - Sankt Petersbug2014, 2 predavanja - Ufa Univerzitet, Rusija

PUBLIKACIJE

34 rada objavljena u vodećim američkim i evropskim časopisima65 rada objavljena u domaćim časopisima115 štampana abstrakta – radovi prikazani na velikim inernacionalnim kongresima36 štampana abstrakta – radovi prikazani na domaćim kongresima1 poglavlje užbenika za domaće studente medicinePo 1 poglavlje u dve knjige izdate u Americi za edukaciju američkih lekara

CITIRANOST

Oko 200 puta citiran u vodećim svetskim časopisima i knjgama. Nema podataka o citiranosti u raznim stranim časopisima i knjigama.

 

ČLANSTVO

Internacionalno udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (IPRAS)Internacionalna asocijacija za estetsku i plastičnu hirurgiju (ISAPS)Evropsko udruženje za kraniofacijalnu hirurgiju (EACFMS)Balkansko urždruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (BAPRAS)Srpsko udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgijuSrpsko udruženje za maksilofacijalnu hirurgijuBalkansko udruženje za otorinolaringologiju

Naše slike

Prikazati više prikazati manje

Zahvati

Info Cijene od* Cijene do* Mogućnost otplaćivanja na rate
Abdominoplastika (zatezanje kože trbuha) Od 1.000 € Do 30.000 € Yes
Body lifting Od 2.000 € Do 3.000 €
BOTOX® / DYSPORT® - Izglađivanje bora Od 300 € Do 500 €
Ginekomastija (smanjenje povećanih muških grudi) Od 1.200 € Do 2.000 €
Implantati za lice Od 1.500 € Do 3.000 €
Injekcijska punila - Dysport, Restylane, Botox, Bio Alcamid… Od 300 € Do 500 €
Labioplastika - korekcija stidnih usana Od 500 € Do 1.000 €
Lifting čela Od 1.500 € Do 2.000 €
Lifting lica (ritidektomija), SMAS face lifting Od 2.000 € Do 4.000 €
Liposukcija Osnovna liposukcija Od 1.500 € Do 3.000 €
   Osnovna liposukcija Od 1.500 € Do 3.000 €
Liposukcija Venerinog brežuljka Od 500 €
Operacija brade Od 1.000 € Do 1.500 €
Operacija očnih kapaka (blefaroplastika) Kirurško liječenje... Od 1.200 € Do 1.500 €
   Kirurško liječenje izbuljenih očiju Od 3.000 € Do 5.000 €
Operacija uši (otoplastika) Od 800 € Do 1.000 €
Podizanje grudi (mastopeksija) Od 2.000 € Do 3.000 €
Podizanje obrva Od 1.200 € Do 1.500 €
Povećanje grudi - implantati Od 2.000 € Do 2.500 €
Povećanje usana Od 1.000 € Do 1.500 €
Rekonstrukcija dojke Od 2.000 € Do 3.000 €
Rinoplastika (operacija nosa) Od 1.500 € Do 2.000 €
Sekundarno povećanje grudi
Septoplastika (operacija nosne pregrade) Od 500 € Do 1.000 €
Smanjenje grudi Od 2.000 € Do 3.000 €
Uvučene bradavice Od 400 €

Prikazati više prikazati manje

Kod nas možete plaćati karticom.

Važno

 • Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
 • Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.

Članci

Rekonstrukcija dojke
29.09.2014

Rekonstrukcija dojke je veoma ozbiljna i velika operacija i zahteva veliko iskustvo hirurga i spremnost pacijenta na takav zahvat.

Obrazac za kontakt

Adrese

Plastična kirurgija Beograd
Adresa
Baba Visnjina 26
11000 Beograd
Serbia