Kirurzi & poliklinike/ ordinacije - Beograd

Dr. Goran Lazović
Plastična kirurgija – Beograd
45 godina rada
Rok odgovora: 100%, < 1 dana
4.0
Docent Milan Stojičić MD, PhD
Plastična kirurgija – Beograd
20 godina rada
Rok odgovora: 100%, do 2 dana