Implantati za lice služe za dodavanje volumena na manje razvijenim dijelovima lica, tako da je konačan efekt postizanje boljih estetskih proporcija lica. Izvodi se radi povećanja brade, za isticanje jagodičnih kosti ili za dodavanje volumena neistaknutom nosu s profila.

Preoblikovanje lica uz pomoć implantata za lice se izvodi radi promjene osnovne konture i volumena lica uz pomoć pažljivo oblikovanih implantata za dodavanje volumena uvučenoj bradi, za isticanje jagodičnih kosti ili preoblikovanje linije brade.

Implantati su dostupni u više vrsta proizvedenih od različitih vrsta materijala, npr. silikona. Za dodavanje volumena također se može koristiti vlastito tkivo, npr. sa kosti, hrskavice i slično.

Tijek i rezultat primjene implantata za lice

Zahvat se uglavnom izvodi u općoj ili u anesteziji spavanjem (analgosedaciji), operacija traje prema vrsti problema od 30 – 60 minuta. Potrebno je ići na predoperativni pregled. Često puta može biti dopuna drugim operacijama, npr. face lifta. Nakon zahvata operirani dijelovi su bolni, natečeni i s modricama. U bolnici se ostaje najmanje do drugog dana. Povratak uobičajenim aktivnostima većinom je za dva tjedna. Konačan rezultat je trajan.

Ažurirano: 25.03.2011

Jeste li stručnjak za ovaj zahvat? Postanite autor opisa ovog zahvata! Posjetioci portala koji traže ovaj zahvat će Vas vidjeti kao autora teksta i stručnjaka za ovo područje. Pacijenti s povjerenjem radije traže konzultaciju od liječnika za koje misle da su vrsni stručnjaci za problem koji njih muči. Postanite autor opisa ovog zahvata.

Implantati za lice - Cijene

Cijene od 900 €
obično za 2.200 €
Violeta Skorobać Asanin MD, PhD
Cijene od 1.500 €
obično za 3.000 €
Dr. Radmilo Roncevic
Cijene od 12.000 €
obično za 15.000 €
Prim. dr. sc. Davor Džepina

Implantati za lice

100% vrijedi. TEMELJU 13 OCJENA.

Stručnjaci u vašoj okolini   
Zahvate, za koje se spremaju ostali