Autor:

Rekonstrukcija dojke je veoma ozbiljna i velika operacija i zahteva veliko iskustvo hirurga i spremnost pacijenta na takav zahvat.

Indikacije

Indikacija za ovakve operacije je praktično želja pojedinih žena da otklone estetski nedostatak svoga tela. Pošto je to velika operacija, svaki kandidat za ovakvu operaciju mora predhodno imati  odgovarajuće kliničke i laboratorijske analize.

prsaruce1

Kontraindikacije

Kontraindikacije za ovakve operacije su rezultati koji ukazuju na nedovoljno zdravstveno stanje koje bi bilo rizik za tako veliku operaciju. Ovakve operacije se ne mogu uraditi ni u pacijenata u kojih je tkivo, gde je bila dojka, jače oštećeno zbog zračne terapije ili velikih ožiljka I kada su krvni sudovi, na koje treba da se se prenese tkivo koje se transpantira, loši ili ih nema. Također osobe sa težim oblikom šećerne bolesti, poremećajem zgrušavanja krvi i sa drugim teškim bolestima nisu kandidati za takve operacije.

U rekonstrukciji dojke moguće je primeniti više metoda. U dogovoru sa pacijentom, zavisno od konkretnog stanja pacijenta i stanja na mesta parcijalne ili totalne amputacije dojke, lekar treba da odluči koju će metodu primeniti.

Parcijalna amputacija dojke

Ako je u pitanju parcijalna amputacija dojke, onda se često može postići dobar rezultat manjom operacijom, korišćemkem loklanih režnjeva sa ili bez korišćenja implantata dojke.

Totalna amputacija dojke

U slučajevima totalne amputacije dojke najčešće se koriste sledeće metode:

1. TRAM ( transverese rectus abdominis muscle ) režanj

Rekonstrukcija dojke1
Mesto sa koga se uzima TRAM režanj i način prenošenja u predeo dojke.

Ovaj režanj sadrži kožu, podožno tkivo i mišić donjerg dela prednjeg trbušnog zida. Režanj se u predo dojke prenosi na peteljci odgovarajućih krvih sudova, peko koje se ishranjuje ili se prenosi kao slobodan režanj primenom mikrohiruške tehnike, spajanjem krvnih sudova režnja sa odgovarajućm krvnim sudovima grudne regije. Pošto ovaj režanj ima dosta tkiva najčešće nije potrebno dodatno implatirati implantat dojke.

2. Latisimus dorzi režanj

Sadrži tkiva gornjeg dela ledja i najčešće se u predeo dojke prenosi na peteljci odgovarajućih krvnih sudova. I ovaj režanj se može preneti i mikrohirurškom tehnikom.

3. DIEP ( deep inferior epigastric artery perforator ) režanj

Ovaj režanj se uzima sa istog města kao i TRAM režanj samo ne sarži mišić. Režanj se prenosi u predeo dojke mikrohiruškom tehnikom. Kako režanj ne sadrži i mišić najčešće je potrebno dodatno implantirati odgovarajući implantat dojke.

Rekonstrukcija dojke2
Razne vrste i veličine tkivnih ekspandera – proširivača tkiva.

4. Tkivni ekspander

Nekada je moguće ispod postojećeg tkiva, gde je bila dojka, postaviti tkivni ekspander. Kada se postepenim punjenjem ekspandera dobije dovoljao poširenje u taj prostor se stavi odgovarajući implantat. Pre postavljanja ekspandera cesto je potrebno uraditi neke rekonstruktivne ili korektivne operacije na mestu gde je bila dojka.

Nakon svih pomenutih metoda, dodatno na dojci treba rekonstruirati areolu i mamili (bradavicu). Postoji više metoda za rekonsrukciju mamile i bradavice, od tetovaže do složenijih hirurških zahvata.

Naravno, veoma je teško postići odlične rezultate i simetriju sa suprotnom, postojećom dojkom. U cilju postizanja simetrije sa postojećom dojkom često je potrebno uraditi neke korektivne zahvate ne postojećoj dojci.

Danas se redje rade totalne amputacije dojke. Česće se rade parcijalne amputacije uz istovremenu rekonstrukciju, često iz dodatak odgovaračućeg implntata.

Ažurirano: 29.09.2014

Slična iskustva

Vrhunski liječnik i još veći čovjek - karcinom dojke

Registrirani korisnik Prof.dr.sc. Rado Žic dr.med. 08.05.2018
Vrijedilo je     

Vrhunski liječnik i još veći čovjek.. Sve pohvale dr. Žicu na zahvatu i ophođenju! Hvala Vam !!

Rekonstrukcija dojke - Cijene

Cijene od 2.000 €
obično za 6.500 €
Violeta Skorobać Asanin MD, PhD
Cijene od 2.000 €
obično za 5.000 €
Poliklinika Sinteza
Cijene od 2.686 €
obično za 4.029 €
Prim. dr. sc. Davor Džepina
Cijene od 2.000 €
obično za 5.000 €
Prof. dr. med. Mislav Gjurić
Cijene od 3.186 €
obično za 9.955 €
Prof. dr. sc. Davor Mijatović

Rekonstrukcija dojke

98% vrijedi. TEMELJU 299 OCJENA.

Stručnjaci u vašoj okolini   
Zahvate, za koje se spremaju ostali